Documenten

Lees hier meer over onze Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Metal Art maakt gebruik van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie. Hieronder de huidige versie in gebruik. Na uitgave van een nieuwere versies zal altijd de laatst uitgebrachte versie van toepassing zijn.
Vul dan het contactformulier hieronder in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Download: Algemene voorwaarden Metaalunie

Privacybeleid

Gevestigd aan:
Engelandlaan 36
2391 PN, Hazerwoude (dorp)

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Metal Art
Engelandlaan 36
2391 PN,
 Hazerswoude (dorp)
Tel.: 06 – 22460633
Website: metaalspecialist.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Metal Art verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Metal Art verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
:

 • Burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Metal Art verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Metal Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Metal Art maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens om besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Metal Art) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Metal Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Metal Art verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie zo relevant mogelijk te maken.

We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:

 1. Functionele cookies – bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen of de website in te laden. Wij gebruiken functionele cookies.
 2. Monitoring en analytische cookies – kunnen we het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en onze dienstverlening hierop aanpassen. Zo kunnen we u als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken monitoring cookies van Google Analytics.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Metal Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@metaalspecialist.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Metal Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metal Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@metaalspecialist.nl

TRAPPEN

HEKWERKEN

CONSTRUCTIES

RESTAURATIE

OVERIGE

BEHANDELING